Med stöd från Leader Mälardalen driver ViS projektet ”Västra Mälardalens Industriella Symbios 2.0”

Västra Mälardalens industriella symbios startade redan 1982 i Köping då industrin Yara, som producerar tekniska ammoniumnitrat, började leverera spillvärme in i Köpings kommuns fjärrvärmenät.
Sedan 2014 levererar även Nordkalk, som tillverkar brännkalk, sin spillvärme in i fjärrvärmenätet.

Utöver spillvärme används även bioavfall från Västra Mälardalen för att producera fjärrvärmen. Köpings kommun kan genom symbiosen erbjuda en av Sveriges billigaste men även i stort sett helt fossilfri fjärrvärme.

Köpings hamn är en viktig del i symbiosen då både Yara och Nordkalk använder sjöfarten som transportväg. Exempel på annan verksamhet som finns i symbiosen och som nyttjar sjöfarten är Lantmännen som fraktar spannmål vilkets torkats i Köpingssilon med fjärrvärmen.

Andra företag, industrier och verksamheter, som nyttjar fjärrvärmen, tar tillvara på restresurser av olika slag och på olika sätt. De är också en del i Västra Mälardalens industriella symbios.

Om industriell symbios

Industriell symbios handlar om samarbeten mellan olika typer av företag och organisationer inom ett geografiskt område där ena aktörernas överskott och rest blir andra aktörers råvara och resurs.
När de gemensamt optimerar sin resursanvändning ger det ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster, vilket ger en konkurrensfördel på marknaden.

Industriell symbios är en del i den cirkulära ekonomin.

Läs mer om Västra Mälardalens industriella symbios här!

Rekryteringsguiden

Insatser för kompetensförsörjning – företagsrådgivare Jessica tipsar

”Det finns många möjligheter till kompetensförsörjning. Men jag tror inte alla företag känner till dem.”
Jessica Windahl är Företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Västmanland. Hon tipsar om nya sätt att rekrytera.

”Rekrytering ser annorlunda ut idag, vi måste tänka i nya banor och jobba mer aktivt för kompetensförsörjningen”, säger Jessica Windahl, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Västmanland. Hon jobbar nära företagen i regionen för att tillsammans med dem hitta vägar till kompetensförsörjning.
”Vi behöver tänka annorlunda. Tidigare kunde man få 100 svar på en jobbannons, så är det inte längre. Nu måste vi tänka nytt.”

29% av företagen i Västmanland tvingas tacka nej till ordrar för att man saknar den kompetens man behöver för att anställa fler.
”Just nu råder kompetensbrist inom i princip alla branscher som ställer krav på utbildning”, berättar Jessica. ”Men det kan även vara en utmaning att rekrytera till yrken där det krävs en speciell typ av personlighet, men kanske mindre krav på utbildning. Till exempel branscher där man kan lära sig på arbetet, men som kräver ett intresse för serviceyrken.”

Arbetsförmedlingen erbjuder olika aktiviteter för att bidra till kompetensförsörjningen. Bland annat drivs satsningen Lokala jobbspår.
”Det är ett framgångsrikt koncept som idag drivs i Köping, men det finns stort intresse för att göra detta även i Arboga och Kungsör”, säger Jessica. I jobbspåret är målet att få personer som står längre ifrån arbetsmarknaden att bli anställningsbara på kortast möjliga tid. Konceptet är ett samarbete mellan en arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och Köpings kommun, genom DUA – Delegationen för unga och nyanlända till arbete.
”De får lära sig yrket på arbetsplatsen”, säger Jessica. ”Arbetsgivaren är delaktig genom hela processen, från att utse vilka som ska genomföra utbildningen till hur utbildningen ska utformas och vad den ska innehålla. Arbetsförmedlingen och Köpings kommun kompletterar med andra insatser som individen behöver.”

Satsningen Lokala jobbspår har gett goda resultat. Av de 19 personer som gick vårdspåret beslutade sig 15 av dem för att läsa vidare till vårdbiträde. Flera vinster som Jessica ser är att programmet kan öka motivation och ge språkträning. Den som innan stod långt bort från arbetsmarknaden kan bli anställningsbar inom ett yrke.

Motsvarande upplägg körs också inom industri. Här är det fyra deltagare som får lära sig att jobba inom industri. Utbildningen sker i samarbetet med Gnutti Carlo i Kungsör som står för praktikplats och utbildningens yrkesinriktade innehåll.
”Det här är ett sätt för Gnutti att rekrytera”, säger Jessica. ”Det är helt fantastiskt att se. De här deltagarna vill verkligen lära sig, de inser vilken chans det är. Företaget ser också möjligheten till att hitta personal. ”

Lokala jobbspår kan erbjudas inom flera yrken och branscher. Just nu ser man exempelvis på möjligheterna att göra detta för måltidsbiträden och vårdnära tjänster.
”Det gäller att sänka trösklarna”, säger Jessica och förklarar att en del arbetsuppgifter kan skalas av från vissa yrkesroller. Det skulle avlasta och samtidigt öppna nya möjligheter för andra.
”Vi måste öppna dörrarna och förkorta vägen in på arbetsmarknaden”, säger hon. ”Men vi på Arbetsförmedlingen ska inte konkurrera med andra utbildningar. Våra insatser ska riktas mot bristyrken där det inte finns reguljära utbildningar. Söker man kompetens med högre utbildning finns exempelvis YH, Handelskammaren, Kompetenscenter och Högskolecentrum att fråga.”

”Jag vill att arbetsgivarna ska veta att det finns fler vägar till kompetensförsörjning”, säger Jessica. ”Om vi har en dialog kan vi få veta vilka behov ni har. Vi kan tänka nytt och vi kan göra mycket tillsammans!”

Exempel på kompetensförsörjningsinsatser som Arbetsförmedlingen driver:

  • Lokala jobbspår. En skräddarsydd utbildning mellan arbetsgivare, kommun och AF med målet att skapa anställningsbarhet.
  • Rekryteringsutbildning. Utbildningar kan skapas inom bristyrken tillsammans med en arbetsgivare.
  • Yrkesintroduktionsanställning. En kunskapsöverföringsinsats där företaget betalar ca 75% av lönen och får resten i stöd från AF.
  • Anställa från utbildning. Ett företag kan få hjälp att hitta information om vilka utbildningsaktörer som utbildar inom olika yrkesområden för att få kontakt med eleverna under pågående utbildning.
  • Kartläggningsträffar. En träff anordnas mellan arbetsgivare som söker personal och arbetssökanden som har den efterfrågade kompetensen.
  • CV-databas + flera andra tjänster via hemsidan. Arbetsgivare kan söka efter tillgänglig kompetens i en databas.
  • AF hjälper till att kartlägga vissa kompetenser som nyanlända har med sig från sitt hemland. Dessutom har det blivit en större efterfrågan hos företag att validera sina egna anställda. Kanske kan du uppgradera din befintliga arbetskraft?

VM-kommunerna knyter ihop konceptet “Förenkla helt enkelt”

Den 29/8 201 hade VM-kommunerna sin avslutande träff i utbildningsserien Förenkla helt enkelt. Arbetet, som leds av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) syftar till att hitta vägar och arbetssätt som förenklar och effektiviserar de kommunala processerna, inte minst i deras kontakt med företag.

Tobias Gillberg, näringslivschef i Arboga, har tillsammans med näringslivscheferna i Köping och Kungsör varit värdar för satsningen:
”Den här satsningen är ett bra sätt att tillsammans genomlysa hur våra rutiner kring bemötande, handläggning och återkoppling funkar. Vi har nu en bra lista på prioriterade punkter som varje avdelning kommer jobba vidare med. En del har med attityder att göra, en del är lågt hängande frukt.”

Listan innehåller bland annat följande arbetsområden:
– enklare att hitta samt tydligare info på web, ex FAQ och checklistor
– effektiva e-tjänster
– rutiner för uppdaterad web
– rutiner för återkoppling
– bättre kunskap om varandras enheter
– fråga mer, gissa inte
– info om handläggningen och processen

Publicerad den 2/9 2019.

Bli certifierad styrelseledamot och bidra till en professionell styrning av företagets utveckling!

Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna och verktygen, så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags lönsamhet och prestation på lång sikt.

Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, Styrelse­Akademiens normgivande kod inom styrelsearbete.

Rätt fokus i styrelsearbetet genomförs av StyrelseAkade­miens ackrediterade lärare, som alla har erkänt goda kun­skaper inom svensk bolagsstyrning samt egna erfarenheter av styrelsearbete. Varje år väljer därför mer än 1 000 styrelseledamöter i svenska bolag att gå denna branschledande utbildning som genomförs på ett 20-tal orter i hela landet.Inga förkunskaper krävs.

Datum i Arboga: 17/10 + 23/10.

Mer information och anmälan här:

33 nya företag i Kungsör

I Kungsör har det under första halvan av 2019 startats 33 nya företag i Kungsör, bland annat inom bygg, juridik, rekrytering och handel.
Grattis till de nystartade företagen och till Västra Mälardalen!

  • 1
  • 2

Kontakta oss

Mikael Bohman

Ordförande

Johanna Ericson

Marknadsföring/Webb

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!


@ Copyright 2020 Västra Mälardalen i Samverkan.
Sekretess & integritet. Webbdesign: Underbase Media AB