Etableringar och företag


Här är smart läge

Det finns många fördelar med att etablera ditt företag i Västra Mälardalen. Läget erbjuder effektiv logistik med närheten till E18 och E20, bra tågförbindelser men också sjötransport.

I Köpings hamn finns djuphamnen, spannmålskajen och oljepiren samt två industrikajer. Här planeras också nya infarter för vägtransporter och fler järnvägsspår.

Våra kommuner anordnar regelbundna frukostträffar för företag och andra som vill uppdatera sig om näringslivet.  Här finns också flera nätverk och föreningar för och av företagare där du kan skapa nya affärskontakter och få värdefull information.

I Västra Mälardalen råder ett gott företagsklimat där kommuner och näringsliv jobbar aktivt och nära tillsammans för att utveckla möjligheterna för oss som lever och verkar här.

Det kanske inte är så konstigt att vi har över 4000 aktiva företag i Västra Mälardalen!


Karta över lediga lokaler och mark i Västra Mälardalen:

Etablera i Västra Mälardalen


Arkiv, Etablera och Företag

Kommunerna i Västra Mälardalen vill ge företag och invånare effektiv service genom konceptet Förenkla helt enkelt

Fredagen den 29/3 2019 var det dags för kommunerna i Västra Mälardalen att genomföra del två av SKL:s utbildningskoncept ”Förenkla helt enkelt”. Tjänstemän från olika delar inom kommunerna Köping, Arboga och Kungsör deltar i satsningen för att utveckla och förenkla den service som ges till företag och kommuninvånare. Utbildningen består av matnyttiga föreläsningar samt tillfälle att diskutera hur service och myndighetsutövning kan effektiviseras och förenklas.

Moderator Tomas Forslin från SKL inledde med tankar om personlig och professionell service. Han anser att den service vi får i olika sammanhang i vår vardag till stor del avgörs av de människor som vi kommer i kontakt med. Och för kommuner är effektiv service en viktig fråga för att förstärka tilltro och samhällsanda samt för ett gott företagsklimat, menar han.

Först ut var föreläsare Ulrika Riseby som menar att företagsklimat är något som ofta berör flera delar av den kommunala verksamheten och inte bara näringslivsenheten. Företag kan ha flera kommunkontakter under olika faser av sitt företagande.

Ulrika berättade om olika mätningar som görs för att ta reda på kundnöjdhet (SKL) och upplevd service (Svenskt näringsliv) i en kommun. Hon visade att kundnöjdheten påverkas av faktorer som bland annat tillgänglighet, närhet, engagemang, personlig service och upplevd kvalitet. Utifrån detta fick grupperna diskutera förbättringsförslag.

Ulrika Röhr från Skatteverket berättade om hur de har lyckats med förändringsresan att gå från en myndighet som agerar utifrån kontroll till en myndighet som ger service med en vision om att hjälpa människor att göra rätt.

För att genomföra förändringen sattes mål för att öka förtroende och bemötande. Det handlar om hur vi bemöter kundernas frågor, menar Ulrika, men också om hur vi på myndigheten kommunicerar internt.

”Skatteregler är komplexa frågor. Men det komplexa ska ske inuti vår fabrik. Vårt jobb är att förenkla det för våra kunder”, sa Ulrika.

Sist ut var Anders Persson som beskrev begreppet empatiska byråkrater. Han har intervjuat ett stort antal företagare i landet och beskriver olika typer av utmaningar de kan uppleva i sin kontakt med kommuner. Några exempel är:

  • Problem att veta vilka tillstånd som krävs
  • Svårt att veta i vilken ordning ärenden ska initieras
  • Vilka uppgifter som olika instanser behöver

Anders förklarade att företag behöver ha koll på en stor mängd regler för att driva sina verksamheter och att det är kommunernas jobb att hjälpa dem på ett så smidigt sätt som möjligt.

Han beskriver att ett empatiskt synsätt kan bidra till att förenkla för företagen. Exempelvis genom att sätta sig in i företagets situation och helhet kan en tjänsteman påminna om andra tillstånd som företaget kan behöva. Empatiska byråkrater kan också hjälpa till att identifiera hinder på vägen och förklara och motivera regelverk och beslut för att öka förståelse.

Anders avslutade med att förklara att en empatisk byråkrat hjälper företag att uppfylla krav, men tummar inte på regler och tar heller aldrig över ansvaret från företaget.

Representanter från kommunerna samlade in förbättringsförslag och synpunkter från deltagarna. I augusti möts de på nytt för att genomgå den sista delen av konceptet.

Kostnadsfri rådgivning hos Nyföretagarcentrum

Sugen på att starta eget, eller kanske köpa ett företag?

På Nyföretagarcentrum får du kostnadsfri rådgivning.
Nedan ser du vilka datum de finns på respektive ort.

Arboga Kungsör Köping
28 maj

12 juni

18 juni

1 juli

28 maj

12 juni

18 juni

1 juli

27 maj

5 juni

10 juni

4 juli

Du bokar tid på: www.nyforetagarcentrum.se/vastmanland/boka-radgivning


Dags att nominera årets företag inför VM-festen!

Här presenteras kategorierna för årets nomineringar inför VM-Festen den 24/10 i Kungsör

Vilka företag vill du nominera?
(Årets Västra Mälardalenambassadör och Årets Klöver Dam nomineras till separat.)

För samtliga kategorier gäller att företagen har sitt säte i Västra Mälardalen.

Årets Nystartare
Priset delas ut till ett företag som är en inspirerande god förebild. Ett av prisets syften är att uppmärksamma den stora vikten av nystartade företag i Västra Mälardalen. Företaget har startat under 2015 eller senare. Företaget har utvecklats väl, nått tydlig acceptans på marknaden och kommit igång med sin försäljning. Företaget är välskött och har god kvalitet i sin affärsidé.

Årets Tjänsteföretag
Priset delas ut till ett företag som producerar tjänster. Företaget visar prov på att vara extra kreativt, innovativt och företagsamt på ett sätt som utvecklar och bidrar till ett gott näringslivsklimat.
Genom gott ledarskap är företaget en god förebild och ambassadör för andra företagare. Företaget har inte några betalningsanmärkningar

Årets Hållbarhetsföretag
Priset delas ut till ett företag som på flera sätt visar prov på hållbarhet i sin verksamhet och utveckling.  Med priset vill vi uppmuntra företag att arbeta hållbart, visa att olika företag kan bidra på olika sätt och att alla kan göra något för att bidra till ett hållbart samhälle. Årets Hållbarhetspris delas ut som en del i arbetet för ett hållbart Västra Mälardalen.

Årets Besöksmål
Priset delas ut till ett företag inom besöksnäringen som bidrar till att privat- och affärsresenärer attraheras att besöka Västra Mälardalen. Genom gott ledarskap är företaget en god förebild och ambassadör för andra företagare. Företaget har inte några betalningsanmärkningar. Priset Årets Besöksmål vill inspirera till fler reseanledningar i Västra Mälardalen.

Årets Marknadsförare
Priset delas ut till ett företag, person eller förening i Västra Mälardalen som under året som gått, gett exempel på riktigt bra marknadsföring, bland annat genom att visa på bredden inom marknadsföring. Målet med priset är att inspirera till riktigt bra marknadsföring.

Årets Tillväxtföretag
Priset delas ut till ett företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.
Företaget har avlämnat minst tre offentliggjorda årsredovisningar. Genom gott ledarskap är företaget en god förebild och ambassadör för andra företagare.

Årets Västra Mälardalenföretag
Priset delas ut till ett företag som är en god förebild och en inspiration för andra företag i Västra Mälardalen. Företaget är välskött och har god kvalitet i sin affärsidé. Priset är inte kopplat till bransch, ålder eller storlek.

Nominera här! 

 


Hållbarhet i fokus för projektet Industriell symbios i Västra Mälardalen

Cireko, med Ann-Sofie Granzell och Daniel Nordström i spetsen, har i veckorna informerat nyfikna företag och organisationer i Västra Mälatrdalen om cirkulär ekonomi, men också tipsat om hur företag kan arbeta med hållbarhet, som genom exempelvis tävlingar och coachingprogram.

Ann-Sofie Granzell är även koordinator/symbiosutvecklare för projektet Industriell symbios i Västra Mälardalen. Projektet syftar till att få den enes överskott och rest att bli till en andres råvara och resurs. En win-win-situation, inte minst för miljön.

I projektet tittar man på områden som energi, material, kunskap, transport och potential. Projektet skapar möjlighet till dialog i ämnet cirkulär ekonomi så att idéer kan födas och kopplingar skapas. Projektet vill sätta igång frågor som: Vad har vi som andra kan använda och hur kan vi samarbeta med andra för att bättre ta till vara på våra resurser.

Informationsträffar:

Torsdag 16/5:
Köping kl 12-13, Glasgatan 20A.
Arboga kl 15-16, Utvecklingscentrum, Centrumleden 6.

Torsdag 23/5:
Köping kl 12-13 , Glasgatan 20A.

Tisdag 28/5:
Arboga kl 8-9, Utvecklingscentrum, Centrumleden 6.
Kungsör kl 12-13, Kungsörs kommun, Drottning. 34.

Det bjuds på enklare lunch och fika beroende på tid.
Välkommen med din anmälan till a.granzell@cireko.se / 070-580 80 35
Önskar du istället få personligt besök? Kontakta Ann-Sofie Granzell enligt uppgifter ovan.

 


Workshop – Linkedin som rekryteringsverktyg

Den 14 mars 2019, samlades HR-nätverket i Västra Mälardalen för workshop.
Ämnet var Linkedin och på vilka sätt det kan användas för att rekrytera framtidens kompetens och arbetskraft till Västra Mälardalen.

Tack till Annette Holm på Handelskammaren i Västra Mälardalen som höll i workshopen.


Västra Mälardalen presenterar lyckad samverkan på SBA

Den 12 februari berättade Köping, Kungsör och Arboga om lyckad samverkan på Sweden Business Alliance i Stockholm där 55 av landets kommuner medverkade.

Bra jobbat alla inblandade!


Hamnen – en styrka också för våra lantbrukare

Hamnen är en resurs för många företag i Västra Mälardalen. Det gäller även för våra lantbrukare som ser stora logistikfördelar för sin export, med hjälp av sjötransporter från Köping.

 


Lägre lokalkostnader och nära till samarbete

Mathias Axelsson är företagare och har verksamheter på flera orter men väljer att ha sitt huvudkontor i Köping, Västra Mälardalen.
Han beskriver fördelar i närheten till allt, bra kommunikationer, lägre lokalkostnader och närheten till samarbete med andra.


“Ett mecka av företagsamhet”

”Det finns tomter för företag att etablera sig på och jag tycker att det är en jättebra region med ett rikt näringslivsklimat som blomstrar. Och det kan bara bli bättre.”

Henrik Zetterdahl flyttade från Stockholm till Kungsör, där han så småningom också blev företagare. Idag driver han tre bolag i Västra Mälardalen. Henrik är också engagerad i Företagarna i Kungsör.

Hör Henrik beskriva Västra Mälardalen som ort för företag och företagande.


15 nya jobb i och med Willys etablering

Etableringen av Willys i centrala Arboga innebär en rekrytering av ungefär 15 personer. Rekryteringen förväntas påbörjas runt jul.
Roligt tycker vi, såklart!


Nyetablering: Välkommen till Västra Mälardalen Willys Hemma!

Vi hälsar Willys Hemma välkomna till Västra Mälardalen.
Under våren 2019 kommer de flytta in i centrala Arboga.
Vi önskar er lycka till med er nya etablering!


Västra Mälardalens HR-nätverk

Idag träffades Västra Mälardalens HR-nätverk för att diskutera hur kommuner och näringsliv kan samarbeta för att möta den ökande kompetensbehovet i Västra Mälardalen.
Handelskammaren berättade att de etablerar ett lokalt kontor i Arboga. De tipsade också om hur de kan underlätta för oss genom bland annat sina koncept för Talang-rekrytering och Relocation service.

Stort tack för idag alla medverkande och på återseende!


Nyetablering: Välkomna till Västra Mälardalen Swedish Stockings

Swedish Stockings är företaget som blev utnämnt till Årets mest inflytelserika start-up i Sverige av Dagens Industri. Företaget har flyttat från Stockholm för att ha sin bas i Köping, där de också räknar med att utöka sin personalstyrka.

Vi önskar er lycka till och varmt välkomna till Västra Mälardalen!


Etableringstankar?

Söker ni läge för er etablering?
Västra Mälardalen erbjuder nätverk, smart läge och bra pendlingsmöjligheter.

Kontakta våra näringslivskontor för information!


Nyetablering: Välkommen till Västra Mälardalen Firesafe-Kidde!

Brandsäkerhetsföretaget Firesiafe-Kidde har valt att etablera sin lagerverksamhet i Arboga. Med sina 660 anställda är företaget är ett av Nordens största inom brandsäkerhet.

Vi önskar er lycka till och välkomna till Västra Mälardalen!

Vill du etablera ditt företag i Västra Mälardalen?

Kontakta gärna våra näringslivskontor, de finns till för att hjälpa dig med dina frågor:

Camilla Nilsson
Näringslivschef Köping
camilla.nilsson@koping.se

Tobias Gillberg
Näringslivschef Arboga
tobias.gillberg@arboga.se

Ida-Maria Rydberg
Näringslivschef Kungsör
ida-maria.rydberg@kungsor.se


Lars-Erik Wige är ordförande i Industriföreningen Västra Mälardalen där regionens 17 största industriföretag är medlemmar. 
Han berättar om kompetens och historia som viktiga faktorer för Västra Mälardalens framgång. Välkommen till NyföretagarCentrum

Har du en företagsidé och vill ta steget till eget? Då är du välkommen att boka en kostnadsfri, objektiv och konfidentiell rådgivning hos NyföretagarCentrum som finns på plats i Köping, Arboga och Kungsör. 

Här får du hjälp med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring och annat som rör ditt företagande. Efter rådgivning kommer du att vara väl förberedd för livet som egenföretagare. 

NyföretagarCentrum - Tidbokning och info


I Västra Mälardalen samverkar olika organisationer för företagens behov av kompetensförsörjning.
Jessica Windahl, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Västra Mälardalen berättar om sitt arbete:


Kontakta oss

Mikael Bohman

Ordförande

Johanna Ericson

Marknadsföring/Webb

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!


@ Copyright 2019 Västra Mälardalen i Samverkan.
Sekretess & integritet. Webbdesign: Underbase