Insatser för kompetensförsörjning – företagsrådgivare Jessica tipsar

”Det finns många möjligheter till kompetensförsörjning. Men jag tror inte alla företag känner till dem.”
Jessica Windahl är Företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Västmanland. Hon tipsar om nya sätt att rekrytera.

”Rekrytering ser annorlunda ut idag, vi måste tänka i nya banor och jobba mer aktivt för kompetensförsörjningen”, säger Jessica Windahl, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Västmanland. Hon jobbar nära företagen i regionen för att tillsammans med dem hitta vägar till kompetensförsörjning.
”Vi behöver tänka annorlunda. Tidigare kunde man få 100 svar på en jobbannons, så är det inte längre. Nu måste vi tänka nytt.”

29% av företagen i Västmanland tvingas tacka nej till ordrar för att man saknar den kompetens man behöver för att anställa fler.
”Just nu råder kompetensbrist inom i princip alla branscher som ställer krav på utbildning”, berättar Jessica. ”Men det kan även vara en utmaning att rekrytera till yrken där det krävs en speciell typ av personlighet, men kanske mindre krav på utbildning. Till exempel branscher där man kan lära sig på arbetet, men som kräver ett intresse för serviceyrken.”

Arbetsförmedlingen erbjuder olika aktiviteter för att bidra till kompetensförsörjningen. Bland annat drivs satsningen Lokala jobbspår.
”Det är ett framgångsrikt koncept som idag drivs i Köping, men det finns stort intresse för att göra detta även i Arboga och Kungsör”, säger Jessica. I jobbspåret är målet att få personer som står längre ifrån arbetsmarknaden att bli anställningsbara på kortast möjliga tid. Konceptet är ett samarbete mellan en arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och Köpings kommun, genom DUA – Delegationen för unga och nyanlända till arbete.
”De får lära sig yrket på arbetsplatsen”, säger Jessica. ”Arbetsgivaren är delaktig genom hela processen, från att utse vilka som ska genomföra utbildningen till hur utbildningen ska utformas och vad den ska innehålla. Arbetsförmedlingen och Köpings kommun kompletterar med andra insatser som individen behöver.”

Satsningen Lokala jobbspår har gett goda resultat. Av de 19 personer som gick vårdspåret beslutade sig 15 av dem för att läsa vidare till vårdbiträde. Flera vinster som Jessica ser är att programmet kan öka motivation och ge språkträning. Den som innan stod långt bort från arbetsmarknaden kan bli anställningsbar inom ett yrke.

Motsvarande upplägg körs också inom industri. Här är det fyra deltagare som får lära sig att jobba inom industri. Utbildningen sker i samarbetet med Gnutti Carlo i Kungsör som står för praktikplats och utbildningens yrkesinriktade innehåll.
”Det här är ett sätt för Gnutti att rekrytera”, säger Jessica. ”Det är helt fantastiskt att se. De här deltagarna vill verkligen lära sig, de inser vilken chans det är. Företaget ser också möjligheten till att hitta personal. ”

Lokala jobbspår kan erbjudas inom flera yrken och branscher. Just nu ser man exempelvis på möjligheterna att göra detta för måltidsbiträden och vårdnära tjänster.
”Det gäller att sänka trösklarna”, säger Jessica och förklarar att en del arbetsuppgifter kan skalas av från vissa yrkesroller. Det skulle avlasta och samtidigt öppna nya möjligheter för andra.
”Vi måste öppna dörrarna och förkorta vägen in på arbetsmarknaden”, säger hon. ”Men vi på Arbetsförmedlingen ska inte konkurrera med andra utbildningar. Våra insatser ska riktas mot bristyrken där det inte finns reguljära utbildningar. Söker man kompetens med högre utbildning finns exempelvis YH, Handelskammaren, Kompetenscenter och Högskolecentrum att fråga.”

”Jag vill att arbetsgivarna ska veta att det finns fler vägar till kompetensförsörjning”, säger Jessica. ”Om vi har en dialog kan vi få veta vilka behov ni har. Vi kan tänka nytt och vi kan göra mycket tillsammans!”

Exempel på kompetensförsörjningsinsatser som Arbetsförmedlingen driver:

  • Lokala jobbspår. En skräddarsydd utbildning mellan arbetsgivare, kommun och AF med målet att skapa anställningsbarhet.
  • Rekryteringsutbildning. Utbildningar kan skapas inom bristyrken tillsammans med en arbetsgivare.
  • Yrkesintroduktionsanställning. En kunskapsöverföringsinsats där företaget betalar ca 75% av lönen och får resten i stöd från AF.
  • Anställa från utbildning. Ett företag kan få hjälp att hitta information om vilka utbildningsaktörer som utbildar inom olika yrkesområden för att få kontakt med eleverna under pågående utbildning.
  • Kartläggningsträffar. En träff anordnas mellan arbetsgivare som söker personal och arbetssökanden som har den efterfrågade kompetensen.
  • CV-databas + flera andra tjänster via hemsidan. Arbetsgivare kan söka efter tillgänglig kompetens i en databas.
  • AF hjälper till att kartlägga vissa kompetenser som nyanlända har med sig från sitt hemland. Dessutom har det blivit en större efterfrågan hos företag att validera sina egna anställda. Kanske kan du uppgradera din befintliga arbetskraft?

Kontakta oss

Mikael Bohman

Ordförande

Johanna Ericson

Marknadsföring/Webb

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!


@ Copyright 2020 Västra Mälardalen i Samverkan.
Sekretess & integritet. Webbdesign: Underbase Media AB