Det här är ViS

Vad är ViS och varför samverka?

Mikael Bohman, ordförande för ViS förklarar.


ViS ekonomisk förening, styrelse
Ordförande: Mikael Bohman
Sekreterare: Kjell Johansson
Kassör: Åsa Nilsson 
Ledamot: Lars-Erik Wige
Ledamot: Camilla Blomqvist
Ledamot: Anders Paulsson
Ledamot: Samuel Strömgren
Ledamot: Ida-Maria Rydberg
Ledamot: Mathias Axelsson
Ledamot: Pernilla Elmersiöö
Suppleant: Veronica Palosaari
Valberedning: Lola Svensson, Jan Ulväng och Anders Cargerman


ViS AB, styrelse
Ordförande: Mikael Bohman
Ledamot: Claes-Urban Boström
Ledamot: Lars-Erik Wige
Ledamot: Denny Hedenström
Ledamot: Mathias Axelsson
Ledamot: Sara Schelin
Ledamot: Anders Neuman

Digitalt presentkort

Äntligen är det ännu lättare att gynna vår lokala handel i Västra Mälardalen. Nu introduceras ”Digitalt presentkort”. Presentkortets huvudsyfte är att stärka handeln i området och organisationens mål är att göra handeln attraktivare för slutkonsument i Västra Mälardalen.

Västra Mälardalen Handel är en nybildad ekonomisk förening som driver det digitala presentkortet i Västra Mälardalen (Köping, Arboga, Kungsör och Kolsva) med lokala handlare som medlemmar. ca 80 företag/butiker är anslutna till kortet och nya tillkommer hela tiden. För mer information om kortet och vilka som är anslutna gå in på www.vastramalardalenhandel.com

Ordförande Västra Mälardalen Handel är Peter Hatz 070 – 674 89 94, peter@hatz.se


ViS-medlemmar: vi vill ha er input!

Inför kommande verksamhetsår vill vi gärna ha input från våra medlemsorganisationer. Vilka aktiviteter och projekt tycker ni kan bidra till våra fokusområden:
 • Näringslivsutveckling
 • Bostad/fastighetsutveckling
 • Attraktion
Projekten bör bidra till utvecklingen av hela Västra Mälardalen - det vill säga gynna samtliga tre kommuner.
Ange medlemsförening och kontaktperson som förslaget kommer från.
Ge projektet ett beskrivande namn.
Alla projekt bör ha en utsedd projektledare som är ansvarig för helhetsbilden. Ange utsedd person eller ge förslag.
ViS värdeord är mångfald, öppenhet och stolthet. Hur passar ditt projekt med den värdegrunden?
Ge en kort sammanfattning av projektets olika delar och hur de kan genomföras. Försök också ge en beskrivning av olika arbetsinsatser.
Under vilken tidsperiod bör projektet genomföras.
Uppskatta några budgetposter för projektet. Lämna också förslag på hur det kan delfinansieras av eventulla stöd.

ViS projektprocess

Under perioden 2021 - 2025 fokuserar ViS på projekt och aktivteter inom - Attraktivitet - Bostads- och fastighetsutveckling - Näringslivsutveckling För att tydliggöra och förenkla arbetet har ViS tagit fram en projektprocess där idéer formuleras enligt våra kriterier och sedan presenteras för ViS ekonomiska förening. Är det omfattande projekt skickas de sedan vidare till ViS AB för beslut även där. Har du förslag på  hur Västra Mälardalen kan fortsätta utvecklas? Ryms förslagen inom våra fokusområden? Du kan du antigen ta upp idén med någon av ViS medlemsorganisationer eller höra av dig till oss på: info@vastramlardalen.se så kan den hamna på vår idélista.

Marknadsplan in the making

Just nu arbetar ViS på en marknadsplan. Under perioden 2021-2025 fokuserar ViS på följande fokusområden:
 • Näringslivsutveckling
 • Bostad/fastighetsutveckling
 • Attraktion
Marknadsplanen talar om vilka marknadsaktiviteter som planeras. Planen blir ett levande dokument som uppdateras utefter  nya förutsättningar och projekt.

Anders Neuman

Kort om mig själv Har lång erfarenhet inom offentlig sektor med över 30 år på olika tjänster. Många år som ekonomichef i Motala kommun, senior rådgivare på PwC och sedan december 2019 i Arboga kommun. Först som kommunens ekonomichef och sedan 1 augusti 2022 kommundirektör och koncern VD för Rådhuset i Arboga AB. Känns som att ”komma hem” till Arboga då jag mina 23 första år bodde här. Blir inspirerande att ansvara för hela välfärdsuppdraget och även vara med och utveckla hela Västra Mälardalen.

Därför vill jag bidra till samverkan Samverkan och samarbete är helt avgörande både för Arboga och för vår region. Genom engagemang i Västra Mälardalen kan vi tillsammans skapa mervärden för regionen, få att 1 plus 1 blir lika med 3.

Så här vill jag beskriva Västra Mälardalen Jag ser en väldig potential i Västra Mälardalen, såväl som för boende och näringsliv som för besöksnäringen. Vår rika historia och vår fina natur är två viktiga delar. Men även vårt geografiska läge med goda kommunikationer samt två universitet precis utanför regionen är viktiga delar som vi måste ta om hand för att kunna utveckla regionen.

Så här vill jag se Västra Mälardalen i framtiden Västra Mälardalen är i framtiden en region som andas optimism och framåtanda. Vi är ett föredöme vad gäller samverkan och samarbete. Kommunerna bedriver välfärdsuppdraget på ett sådant sätt att flera vill bo i regionen för att vi bedriver en så bra skola, vård och omsorg. Samtidigt som vi har ett rikt utbud av fritid och kultur. Fler och fler företag vill etablera sig i Västra Mälardalen med anledning av det goda samarbetsklimatet och tillgången på bra kompetens.  

Mikael Bohman

Kort om mig själv I min roll som VD på Sparbanken Västra Mälardalen knyter jag många värdefulla kontakter, både inom och utanför Västra Mälardalen. Jag har ett antal olika styrelseuppdrag och jag var med och startade det som idag är Västra Mälardalen i Samverkan. Jag brinner verkligen för Västra Mälardalen, och att få vara med och bidra till långsiktig och hållbar utveckling här; i Köping, Arboga och Kungsör, är både en förmån och en utmaning.

Därför vill jag bidra till samverkan i Västra Mälardalen Samverkan för mig är när vi ser varandra som komplement och inte konkurrenter. Västra Mälardalsregionen har fantastiska förutsättningar. Bygger vi kunskap, kännedom och stolthet för vår trakt så säkerställer vi en positiv utveckling. Tillsammans är vi starkare och genom samverkan gör vi varandra bättre!

Så här vill jag beskriva Västra Mälardalen idag Västra Mälardalen växer, vi har goda förutsättningar och en enorm potential.  För att klara de framtida välfärdsutmaningarna behöver vi bli fler. Vi behöver också ännu fler entreprenörer inom en mängd branscher. Ju fler företag, desto bättre förutsättningar. Företagande och företagsamhet skapar välfärd. Vi ligger riktigt bra till geografisk sett och vi vet att många vill flytta hit, men vi har behov av att kunna erbjuda fler boendealternativ för att kunna attrahera och välkomna fler familjer till oss i Västra Mälardalen. Vi är på rätt väg.

Så här skulle jag vilja se Västra Mälardalen i framtiden Vi är den självklara mittpunkten i triangeln Eskilstuna, Örebro och Västerås. Vi är knutpunkten på andra sidan Mälaren. Vi är ett nav - vår placering med närhet till det mesta är mycket fördelaktig och medför många möjligheter för oss som bor här. Näringslivet är livskraftigt, med en mångfald av verksamheter. Vi känner stolthet för vår industritradition och vår teknikkompetens i världsklass. Vi njuter, trivs och mår bra av närheten till naturen, vattnet, den intressanta historian och kanske det viktigaste närheten och omtanken till varandra. Tillsammans bygger vi ett  starkt, stolt och blomstrande Västra Mälardalen!

Denny Hedenström

Kort om mig Jag är en engagerad idrottsförälder med fötterna/rötterna i föreningslivet som både aktiv och ledare. Genom mitt dagliga jobb på Sparbanken Västra Mälardalen har jag haft möjligheten att utforska stora delar av regionen, och jag är aktiv i många nätverk i Västra Mälardalen. Jag tror att jag kan bidra genom att agera spindeln i nätet i olika sammanhang. Jag kan sammanlänka personer, företag och organisationer som på olika sätt kan göra vår region ännu bättre i framtiden.

Så här vill jag beskriva Västra Mälardalen idag I Västra Mälardalen har man nära till det mesta. Natur, skog och vatten finns överallt liksom ett rikt föreningsliv och en härlig blandning av möjliga sysselsättningar. Nära är det också till större städer, framförallt vår huvudstad.

Så här skulle jag vilja se Västra Mälardalen i framtiden Jag vill att Västra Mälardalen även i framtiden ska vara en trygg plats för oss, våra barn och kommande generationer. Om vi som lever här tillsammans jobbar för delaktighet, öppenhet och schyssta värderingar till exempel i skolor, på arbetsplatser och i föreningar tror jag att det kan göra stor skillnad.

Mathias Axelsson

Kort om mig Idrottsintresserad Företagare med rötterna i Västra Mälardalen. Brinner för bygden och försöker engagera mig där jag behövs. Just nu i Företagarna, Sparbanken, ViS och bostadsrättsförening utöver mitt arbete med att driva företaget. Tidigare även i olika idrottsföreningar.

Därför vill jag bidra till samverkan i Västra Mälardalen Det är en plats där jag lever, bor och jobbar. Samverkan gör den platsen bra och jag anser att man inte bara ska ”sitta på läktaren” och tycka utan se till att bidra.

Så här vill jag beskriva Västra Mälardalen idag Nära till allt.

Så här skulle jag vilja se Västra Mälardalen i framtiden Utbyggt och utvecklat. Både städerna med boende etc. och näringsliv med lokal kontakt och samarbete.

Sara Schelin

Kort om mig Kommunchef i Köpings kommun sedan 2017. I min roll som kommunchef är jag också med i styrelsen för Kommunchefsföreningen, en förening som samlar alla Sveriges kommunchefer och har ett brett nätverk i regionen och andra delar av Sverige. Jag har lång erfarenhet som chef både inom offentlig och privat sektor.

Därför vill jag bidra till samverkan i Västra Mälardalen Köpings kommun är i en stark utvecklingsfas och den utvecklingskraften behöver ske i samverkan med hela Västra Mälardalen. Jag tror på samverkan och att vi blir bättre tillsammans.

Så här vill jag beskriva Västra Mälardalen idag En expansiv region med tre kommuner och ett näringsliv som alla driver utvecklingen av regionen framåt samtidigt som vi har våra utmaningar kopplat till bland annat ekonomi och en åldrande befolkning.

Så här skulle jag vilja se Västra Mälardalen i framtiden En region där kommunerna och näringslivet samverkar för att lyfta vår attraktivitet ytterligare.  

Lars-Erik Wige

Kort om mig
Egen företagare med inriktning på management och styrelsearbete. 40 års erfarenhet som chef/ledare inom försvarsindustrin med ansvar för stora teknikintensiva organisationer inom Sverige samt internationellt. Starkt intresse för kultur i alla dess former men med förkärlek till körverksamhet. Rör mig helst i naturen tillsammans med våra hundar.


Därför vill jag bidra till samverkan i Västra Mälardalen
Eftersom jag och hustrun valt att ”flytta hem” är det naturligt att också försöka att aktivt deltaga i utvecklingen av Västra Mälardalen.

Så här vill jag beskriva Västra Mälardalen idag Västra Mälardalen idag är en fantastisk plats att bo och leva i, men alltför anonym för riket i övrigt. Vi som lever och verkar här är alltför blygsamma.

Så här skulle jag vilja se Västra Mälardalen i framtiden Jag vill att Västra Mälardalen vågar ”kliva fram tydligare”, att vi skall kunna vara en känd och eftertraktad plats för människor att bosätta sig i samt en plats för näringslivet att vidareutvecklas i samt nya företag att etablera sig i.

Claes-Urban Boström

Kort om mig Kommundirektör och koncern VD för Kungsörs Kommunföretag AB, är allmänt idrotts- och kulturintresserad. Älskar att tillbringa tid med familj och vänner på vårt lantställe i Värmland. Uppdrag: Sitter i styrelsen för fyra olika bolag samt är ordförande i den bostadsrättsförening där vi bor.

Därför vill jag bidra till samverkan i Västra Mälardalen Är helt övertygad om att det är endast genom samverkan vi kan nå längst. Ska vi vara en liten region i Region Västmanland som når framgång så är det genom samverkan.

Så här vill jag beskriva Västra Mälardalen idag En region med mycket stor potential, väldigt goda kommunikationer, fantastisk boendemiljö och nära till högre utbildningar (inom kort på universitetsnivå).

Så här skulle jag vilja se Västra Mälardalen i framtiden Önskar att Västra Mälardalen kan bli ett starkt alternativ för företagsetableringar på grund av hög service, stora möjligheter i form av mark och energitillgång. Att människor som vill flytta ser Västra Mälardalen som ett starkt alternativ till övriga områden i Mälardalen och att vi därmed också skapat planer för detta. För att det ska bli möjligt måste vi också skapa en region där man trivs att bo och boendemiljön är bättre än därifrån man kommer. Utbudet av kultur, fritid, bra förskolor och skolor ska vara en självklarhet. Att när du blir äldre så finns det goda boendealternativ för dig som gör att du kan stanna livet ut.

Det här är ViS AB

Det här är styrelsen för ViS AB. Styrelsen bildades i augusti 2021 och ska verka för att utveckla och marknadsföra platsen Västra Mälardalen.  

Under projekttiden 2021-2025 ska ViS AB fokusera på följande områden: - Näringslivsutveckling - Bostadsutveckling/fastighetsutveckling - Utveckla attraktionskraft

Under respektive bild hittar du en kort presentation om ViS AB ledamöter.  
Ordförande: Mikael Bohman
  Claes-Urban Boström                      Lars-Erik Wige                     Denny Hedenström
 Mathias Axelsson                                Sara Schelin                         Anders Neuman

Det här är nya styrelsen för ViS AB

Den 17/8 möttes de nya ledamöterna i ViS AB för ett första styrelsemöte. Styrelsen ska tillsammans arbeta för att utveckla och marknadsföra platsen Västra Mälardalen med målet att skapa tillväxt.

Styrelsen för den nya organisationen ViS AB kommer att bestå av följande ledamöter:

Ledamöter

Claes-Urban Boström, kommundirektör Kungsörs kommun

Denny Hedenström – marknadschef Sparbanken Västra Mälardalen

Lars-Erik Wige – ordförande Industriföreningen Västra Mälardalen

Mathias Axelsson – ordförande Företagarna Västra Mälardalen

Mikael Bohman – VD Sparbanken Västra Mälardalen

Sara Schelin – kommunchef Köpings kommun

Tomas Karlsson – kommundirektör Arboga kommun

Stående från vänster: Mikael Bohman, Claes-Urban Boström, Lars-Erik Wige, Mathias Axelsson, Tomas Karlsson Sittande från vänster: Sara Schelin, Denny Hedenström

ViS AB kommer inom projekttiden 2021 - 2025 att arbeta med ett antal områden:

- Näringslivsutveckling

- Bostadsutveckling/fastighetsutveckling

- Utveckla attraktionskraft

För att få ordentlig kraft tillsätts personella och finansiella resurser från medlemsorganisationerna och från Sparbanken Västra Mälardalen. Resurserna ska möjliggöra aktiviteter, projekt och administration inom ovanstående områden.


ViS uppgift i sammanfattning

Att genom samverkan mellan kommuner och näringsliv:
 • Marknadsföra hela Västra Mälardalen
 • Öka regionens attraktionskraft
 • Sprida goda exempel – visa våra styrkor
 • Driva projekt som utvecklar regionen
 • Skapa kontaktnät, lyssna av behov
ViS insatser, exempel:
 • Goda nyheter på hemsida samt sociala medier
 • Nyhetsbrev – ”Goda Nyheter i Västra Mälardalen”
 • Månadens Förebild
 • Utbildning – Diplomerad värd i Västra Mälardalen
 • VM-festen- synliggör företag för hela regionen, skapar kontakter
 • Västra Mälardalens story: NÄRHET till livet Berätta om närheten till: Vatten Världen Historia Folk

Vad är ViS?

Västra Mälardalen i Samverkan (ViS) är en samverkansförening. Företagarföreningar och näringsliv på de tre orterna är medlemmar, liksom kommunerna Köping, Arboga och Kungsör. ViS arbete med att samverka mellan orterna i regionen startade 2007 och har vuxit sig starkt med åren. Hösten 2012 beviljades ViS projektstöd för totalt drygt 9,5 miljoner kronor, där Länsstyrelsen Västmanland, Sparbanken Västra Mälardalen, de tre kommunerna Köping, Arboga och Kungsör, samt näringslivet gick in med projektmedel i projektet Tillväxt Västra Mälardalen. Mellan 2013-2014 drevs också projektet Bygdeutveckling i Västra Mälardalen av ViS. Projektet finansierades av Länsstyrelsen Västmanland. I projektet ingick också två samarbetspartners: SISU Idrottsutbildarna och Västmanlands Idrottsförbund (VIF). ViS arbetar utifrån grundinställningarna mångfald, öppenhet och stolthet.

Möt Pernilla Elmesiöö – eldsjäl i Kolsva och ny styrelseledamot i ViS

Pernilla Elmesiöö har bott i Kolsva i 10 år. Under de åren har hon hunnit göra en hel del avtryck på orten, inte minst genom att dra igång shoppinghelger och nu på senare år även Kolsva julmarknad med upplevelser. ”Vi är många som har jobbat tillsammans med julmarknaden” säger Pernilla. ”Bland annat är det Kohlswa Herrgård, kyrkan, Lions och Hembygdsföreningen som gått samman. Det är så otroligt roligt att se vad man kan skapa gemensamt. Det är också roligt att få så positiv respons av de som besöker marknaden också.” Utanför Pernillas bostad, gamla Broskolan i Kolsva, syns den cricketplan som även den är föremål för Pernillas kämparanda. ”Det sägs att det är Nordens finaste gräscricketplan”, säger Pernilla. ”Jag är ordförande för Wicked Cricket club och vi kämpar för planens överlevnad. Idag hyrs den ut till lag i Örebro och Karlstad som har den som sin hemmaplan. Vi vill gärna att planen ska få vara kvar och användas mer så det är något jag engagerar mig i.” Läs mer

Historik

Samarbeten mellan näringsliv och kommunerna har funnits länge, i olika typer av konstellationer, grupper och ekonomiska föreningar. Västra Mälardalen i Samverkan registrerades som ekonomisk förening 2007 och har arbetat med många olika frågor, bland annat den om att fler tågavgångar skulle sättas in i regionen under 2011 – vilket också blev verklighet. ViS har också medverkat på ett antal mässor, ordnat stormöten där näringsliv och kommunerna deltagit, och låtit ungdomar i regionen prova på att starta egna företag under sommarloven genom projektet Ung Entreprenör.

Arboga i Centrum
Bärgslagsbladet Arboga Tidning

Kontakta oss

Mikael Bohman

Ordförande

Johanna Ericson

Marknadsföring/Webb

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!


@ Copyright 2023 Västra Mälardalen i Samverkan.
Sekretess & integritet. Webbdesign: Underbase Media AB