PRESS

Vad är ViS och varför samverka?

Mikael Bohman, ordförande för ViS förklarar.Pressmeddelanden

PM 230621- Nominerade VM-fest 2023

PM 230427 – ViS ekonomisk förening ny ledamot

PM 230417 – Dahlenföreläsning

PM 230124 – Kulturentreprenörer ViS

PM 221103 – Digital handels- och mötesplats i VM

Digitalt presentkort

Äntligen är det ännu lättare att gynna vår lokala handel i Västra Mälardalen. Nu introduceras ”Digitalt presentkort”. Presentkortets huvudsyfte är att stärka handeln i området och organisationens mål är att göra handeln attraktivare för slutkonsument i Västra Mälardalen.

Västra Mälardalen Handel är en nybildad ekonomisk förening som driver det digitala presentkortet i Västra Mälardalen (Köping, Arboga, Kungsör och Kolsva) med lokala handlare som medlemmar. ca 80 företag/butiker är anslutna till kortet och nya tillkommer hela tiden. För mer information om kortet och vilka som är anslutna gå in på www.vastramalardalenhandel.com

Ordförande Västra Mälardalen Handel är Peter Hatz 070 – 674 89 94, peter@hatz.se