Lola Svensson

Lola Svensson är projektledare för “Kulturentreprenörer”

Kort om mig själv: Lokalproducerad dansare som blev en hemvändare efter många år i Stockholm och London. Lola har arbetat med försäljning och marknadsföring för ett  globalt företag med lokal närvaro och distribution inom kommunikationsinfrastruktur. Nu för tiden utbildad danslärare och styrelseledamot samt projektledare. Erfarenhet av styrelsearbete från olika organisationer och föreningar, lokalt, regionalt och nationellt. Idrottsintresserad egen företagare.
Därför vill jag bidra till samverkan: Lola vill vara med och arbeta för att Västra Mälardalens ska bli en ännu mer attraktiv region. Skapa fler arbetstillfällen som bidrar till ett bra näringsliv. Hon ser med spänning fram emot kommande bostads- och fastighetsutveckling.
Som hemvändare ligger alla ovan bitar det varmt om hjärtat. och allt hänger ihop.
Så här vill jag beskriva Västra Mälardalen:  Vi är bra på att samverka och att skapa möjligheter tillsammans. Vi behöver bli ännu bättre att berätta om oss! Allt är nära i området och vi har många ambassadörer för regionen.
Så här vill jag se Västra Mälardalen i framtiden: En blomstrande region som alla i Sverige känner till med fler innevånare, bra boende alternativ, bra kommunal service, god fastighetsutveckling för företag och organisationer.  En bred arbetsmarknad som skapar ett bra näringsliv.
Nyhetsbrev
Projektet Kulturentreprenörerna arbetar just nu på bred front med att implementera projektplanen, söka delfinansiering, knyta leverantörsavtal och samarbeten med våra lokala partners. Rekryteringen går igång så fort utbildnings schemat är på plats och alla kommande datum för roliga event är bokade. Håll ögonen öppna för auditions alternativ och boka redan nu 18 mars för KAK festivalen i Kungsör för ungdomar i Västra Mälardalen.

Lämna projektförslag

Vilka aktiviteter och projekt tycker ni kan bidra till våra fokusområden:

  • Näringslivsutveckling
  • Bostad/fastighetsutveckling
  • Attraktion

Projekten bör bidra till utvecklingen av hela Västra Mälardalen – det vill säga gynna samtliga tre kommuner.

Ange medlemsförening och kontaktperson som förslaget kommer från.
Ge projektet ett beskrivande namn.
Alla projekt bör ha en utsedd projektledare som är ansvarig för helhetsbilden. Ange utsedd person eller ge förslag.
ViS värdeord är mångfald, öppenhet och stolthet. Hur passar ditt projekt med den värdegrunden?
Ge en kort sammanfattning av projektets olika delar och hur de kan genomföras. Försök också ge en beskrivning av olika arbetsinsatser.
Under vilken tidsperiod bör projektet genomföras.
Uppskatta några budgetposter för projektet. Lämna också förslag på hur det kan delfinansieras av eventulla stöd.

ViS projektprocess

Under perioden 2021 – 2025 fokuserar ViS på projekt och aktivteter inom
– Attraktivitet
– Bostads- och fastighetsutveckling
– Näringslivsutveckling

För att tydliggöra och förenkla arbetet har ViS tagit fram en projektprocess där idéer formuleras enligt våra kriterier och sedan presenteras för ViS ekonomiska förening. Är det omfattande projekt skickas de sedan vidare till ViS AB för beslut även där.

Har du förslag på  hur Västra Mälardalen kan fortsätta utvecklas? Ryms förslagen inom våra fokusområden?
Du kan du antigen ta upp idén med någon av ViS medlemsorganisationer eller höra av dig till oss på:
info@vastramlardalen.se så kan den hamna på vår idélista.

Marknadsplan in the making

Just nu arbetar ViS på en marknadsplan. Under perioden 2021-2025 fokuserar ViS på följande fokusområden:

  • Näringslivsutveckling
  • Bostad/fastighetsutveckling
  • Attraktion

Marknadsplanen talar om vilka marknadsaktiviteter som planeras. Planen blir ett levande dokument som uppdateras utefter  nya förutsättningar och projekt.

Anders Neuman

Kort om mig själv
Har lång erfarenhet inom offentlig sektor med över 30 år på olika tjänster. Många år som ekonomichef i Motala kommun, senior rådgivare på PwC och sedan december 2019 i Arboga kommun. Först som kommunens ekonomichef och sedan 1 augusti 2022 kommundirektör och koncern VD för Rådhuset i Arboga AB.

Känns som att ”komma hem” till Arboga då jag mina 23 första år bodde här. Blir inspirerande att ansvara för hela välfärdsuppdraget och även vara med och utveckla hela Västra Mälardalen.

Därför vill jag bidra till samverkan
Samverkan och samarbete är helt avgörande både för Arboga och för vår region. Genom engagemang i Västra Mälardalen kan vi tillsammans skapa mervärden för regionen, få att 1 plus 1 blir lika med 3.

Så här vill jag beskriva Västra Mälardalen
Jag ser en väldig potential i Västra Mälardalen, såväl som för boende och näringsliv som för besöksnäringen. Vår rika historia och vår fina natur är två viktiga delar. Men även vårt geografiska läge med goda kommunikationer samt två universitet precis utanför regionen är viktiga delar som vi måste ta om hand för att kunna utveckla regionen.

Så här vill jag se Västra Mälardalen i framtiden
Västra Mälardalen är i framtiden en region som andas optimism och framåtanda. Vi är ett föredöme vad gäller samverkan och samarbete. Kommunerna bedriver välfärdsuppdraget på ett sådant sätt att flera vill bo i regionen för att vi bedriver en så bra skola, vård och omsorg. Samtidigt som vi har ett rikt utbud av fritid och kultur. Fler och fler företag vill etablera sig i Västra Mälardalen med anledning av det goda samarbetsklimatet och tillgången på bra kompetens.

 

Mikael Bohman

Kort om mig själv
I min roll som VD på Sparbanken Västra Mälardalen knyter jag många värdefulla kontakter, både inom och utanför Västra Mälardalen. Jag har ett antal olika styrelseuppdrag och jag var med och startade det som idag är Västra Mälardalen i Samverkan. Jag brinner verkligen för Västra Mälardalen, och att få vara med och bidra till långsiktig och hållbar utveckling här; i Köping, Arboga och Kungsör, är både en förmån och en utmaning.

Därför vill jag bidra till samverkan i Västra Mälardalen
Samverkan för mig är när vi ser varandra som komplement och inte konkurrenter. Västra Mälardalsregionen har fantastiska förutsättningar. Bygger vi kunskap, kännedom och stolthet för vår trakt så säkerställer vi en positiv utveckling. Tillsammans är vi starkare och genom samverkan gör vi varandra bättre!

Så här vill jag beskriva Västra Mälardalen idag
Västra Mälardalen växer, vi har goda förutsättningar och en enorm potential.  För att klara de framtida välfärdsutmaningarna behöver vi bli fler. Vi behöver också ännu fler entreprenörer inom en mängd branscher. Ju fler företag, desto bättre förutsättningar. Företagande och företagsamhet skapar välfärd. Vi ligger riktigt bra till geografisk sett och vi vet att många vill flytta hit, men vi har behov av att kunna erbjuda fler boendealternativ för att kunna attrahera och välkomna fler familjer till oss i Västra Mälardalen. Vi är på rätt väg.

Så här skulle jag vilja se Västra Mälardalen i framtiden
Vi är den självklara mittpunkten i triangeln Eskilstuna, Örebro och Västerås. Vi är knutpunkten på andra sidan Mälaren. Vi är ett nav – vår placering med närhet till det mesta är mycket fördelaktig och medför många möjligheter för oss som bor här. Näringslivet är livskraftigt, med en mångfald av verksamheter. Vi känner stolthet för vår industritradition och vår teknikkompetens i världsklass. Vi njuter, trivs och mår bra av närheten till naturen, vattnet, den intressanta historian och kanske det viktigaste närheten och omtanken till varandra. Tillsammans bygger vi ett  starkt, stolt och blomstrande Västra Mälardalen!

Denny Hedenström

Kort om mig
Jag är en engagerad idrottsförälder med fötterna/rötterna i föreningslivet som både aktiv och ledare. Genom mitt dagliga jobb på Sparbanken Västra Mälardalen har jag haft möjligheten att utforska stora delar av regionen, och jag är aktiv i många nätverk i Västra Mälardalen. Jag tror att jag kan bidra genom att agera spindeln i nätet i olika sammanhang. Jag kan sammanlänka personer, företag och organisationer som på olika sätt kan göra vår region ännu bättre i framtiden.

Så här vill jag beskriva Västra Mälardalen idag
I Västra Mälardalen har man nära till det mesta. Natur, skog och vatten finns överallt liksom ett rikt föreningsliv och en härlig blandning av möjliga sysselsättningar. Nära är det också till större städer, framförallt vår huvudstad.

Så här skulle jag vilja se Västra Mälardalen i framtiden
Jag vill att Västra Mälardalen även i framtiden ska vara en trygg plats för oss, våra barn och kommande generationer. Om vi som lever här tillsammans jobbar för delaktighet, öppenhet och schyssta värderingar till exempel i skolor, på arbetsplatser och i föreningar tror jag att det kan göra stor skillnad.

Mathias Axelsson

Kort om mig
Idrottsintresserad Företagare med rötterna i Västra Mälardalen. Brinner för bygden och försöker engagera mig där jag behövs. Just nu i Företagarna, Sparbanken, ViS och bostadsrättsförening utöver mitt arbete med att driva företaget. Tidigare även i olika idrottsföreningar.

Därför vill jag bidra till samverkan i Västra Mälardalen
Det är en plats där jag lever, bor och jobbar. Samverkan gör den platsen bra och jag anser att man inte bara ska ”sitta på läktaren” och tycka utan se till att bidra.

Så här vill jag beskriva Västra Mälardalen idag
Nära till allt.

Så här skulle jag vilja se Västra Mälardalen i framtiden
Utbyggt och utvecklat. Både städerna med boende etc. och näringsliv med lokal kontakt och samarbete.

Sara Schelin

Kort om mig
Kommunchef i Köpings kommun sedan 2017. I min roll som kommunchef är jag också med i styrelsen för Kommunchefsföreningen, en förening som samlar alla Sveriges kommunchefer och har ett brett nätverk i regionen och andra delar av Sverige. Jag har lång erfarenhet som chef både inom offentlig och privat sektor.

Därför vill jag bidra till samverkan i Västra Mälardalen
Köpings kommun är i en stark utvecklingsfas och den utvecklingskraften behöver ske i samverkan med hela Västra Mälardalen. Jag tror på samverkan och att vi blir bättre tillsammans.

Så här vill jag beskriva Västra Mälardalen idag
En expansiv region med tre kommuner och ett näringsliv som alla driver utvecklingen av regionen framåt samtidigt som vi har våra utmaningar kopplat till bland annat ekonomi och en åldrande befolkning.

Så här skulle jag vilja se Västra Mälardalen i framtiden
En region där kommunerna och näringslivet samverkar för att lyfta vår attraktivitet ytterligare.

 

Lars-Erik Wige

Kort om mig
Egen företagare med inriktning på management och styrelsearbete. 40 års erfarenhet som chef/ledare inom försvarsindustrin med ansvar för stora teknikintensiva organisationer inom Sverige samt internationellt. Starkt intresse för kultur i alla dess former men med förkärlek till körverksamhet. Rör mig helst i naturen tillsammans med våra hundar.
Därför vill jag bidra till samverkan i Västra Mälardalen
Eftersom jag och hustrun valt att ”flytta hem” är det naturligt att också försöka att aktivt deltaga i utvecklingen av Västra Mälardalen.

Så här vill jag beskriva Västra Mälardalen idag
Västra Mälardalen idag är en fantastisk plats att bo och leva i, men alltför anonym för riket i övrigt. Vi som lever och verkar här är alltför blygsamma.

Så här skulle jag vilja se Västra Mälardalen i framtiden
Jag vill att Västra Mälardalen vågar ”kliva fram tydligare”, att vi skall kunna vara en känd och eftertraktad plats för människor att bosätta sig i samt en plats för näringslivet att vidareutvecklas i samt nya företag att etablera sig i.

  • 1
  • 2
Arboga i Centrum
Bärgslagsbladet Arboga Tidning

Kontakta oss

Mikael Bohman

Ordförande

Johanna Ericson

Marknadsföring/Webb

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!


@ Copyright 2023 Västra Mälardalen i Samverkan.
Sekretess & integritet. Webbdesign: Underbase Media AB