Författare: Johanna Ericson

Diplomerad VM-värd

0

Hej!

För att ta testet anger du ditt namn och e-post längst ner.

Lina är eldsjälen som vill hjälpa andra att brinna vidare

Lina Ekdahl är en förebild i Västra Mälardalen. I motiveringen står det att hon är en samverkare som är bra på att lyfta andra. Och när hon berättar om sin bakgrund blir det tydligt att samarbete alltid har haft en central roll i hennes syn på demokrati och samhällsfrågor.
”Det finns en vinst i ett samhälle där fler kommer till tals. Det är därför samverkan och nätverk är så viktigt.”

Lina arbetar som Kultur- och evenemangssamordnare i sin hemort Kungsör.
”Mitt jobb går ut på att stötta andra”, förklarar hon stolt. ”Dels möter jag företag inom besöksnäringen. Det kan handla om att jag går ut och lyssnar på dem. Kanske kan jag bidra med kopplingar som leder till nya samarbeten. Jag vill skapa möjligheter för andra att brinna vidare.”
I hennes roll ingår även att hålla kontakt med de lokala kulturföreningarna.
”Om det kommer ungdomar till mig och vill dra igång en kulturaktivitet vill jag hjälpa dem att hitta verktyg för dem att lyckas, utan att göra jobbet åt dem. Det kan handla om att hitta möteslokaler, föreslå utbildningar eller något annat som de behöver för att lyckas.” Vissa gånger ser hon till att olika grupper och konstellationer möts. ”Det är viktigt med nätverk och samverkan. Man får kraft av att inte vara ensam och av att hjälpa varandra att lösa utmaningar och problem.”

Men Linas engagemang för hemorten är mer än ett jobb. Det är snarare en drivkraft som har funnits med genom livet:
”Jag växte upp och gick i skolan här i Kungsör. Som ung tyckte jag inte att man skulle behöva ta sig iväg någon annanstans för att ta del av kultur, det borde istället finnas tillgängligt för oss, här. Så vi tog tag i det själva.”

Sagt och gjort. Tillsammans med andra musik- och kulturentusiaster i Västra Mälardalen var Lina en av eldsjälarna bakom Kaktusfestivalen – det musikevent som mellan 2003 och 2006, anordnades i Köping, Arboga och Kungsör med en festival per ort och år.
”Jag har härliga minnen därifrån. Man växte under de där åren. Att ordna en stor festival med besökare som skulle bo över, innebar en hel del jobb och mycket lagar och regler att sätta sig in i. Det var möten med myndigheter och politiker. Och på den tiden var inte sociala medier så utvecklade så vi fick åka runt och marknadsföra själva. Men det kom cirka 2000 besökare till varje festival till slut.”

Även om Lina själv är musikintresserad och dessutom har spelat trummor med kompisarna i det lokala punkbandet, ser hon på kultur som något mer än själva uttrycksformerna. Hon beskriver det snarare som en demokratisk rättighet:
”Kultur bygger broar mellan generationer och mellan olika grupper i samhället. Kultur ger kraft och energi i livet. Alla har rätt att ta del av olika kulturformer.”

Lina ser fram emot att fortsätta vara en kugge i Västra Mälardalens utveckling. Hon är en av dem som fått en utmärkelse för sin drivkraft, men hon ser att det finns fler som bidrar:
”Det finns många här som ger av sig själva för att göra vårt gemensamma samhälle bättre. Många som ger möjlighet till andra att få hålla på med det de själv brinner för, det är häftigt att se. Här finns engagemang som inte alltid uppmärksammas, som inte alltid syns. Men de står där varje vecka och låser upp den där idrottshallen och tränar sitt lag, eller vad det nu kan vara.”

Vårt samhälle behöver eldsjälar och ett gemensamt engagemang, menar Lina som ser ett levande Kungsör som ett personligt såväl som ett yrkesmässigt mål:
”Jag vill att de unga ska säga som jag sa när jag var ung: Att här kan vi bo kvar, här ska man vilja vara kvar. Det är den positiva kraften jag vill bibehålla.”

Artikeln publicerades den 12/12-2019.

Med stöd från Leader Mälardalen driver ViS projektet ”Västra Mälardalens Industriella Symbios 2.0”

Västra Mälardalens industriella symbios startade redan 1982 i Köping då industrin Yara, som producerar tekniska ammoniumnitrat, började leverera spillvärme in i Köpings kommuns fjärrvärmenät.
Sedan 2014 levererar även Nordkalk, som tillverkar brännkalk, sin spillvärme in i fjärrvärmenätet.

Utöver spillvärme används även bioavfall från Västra Mälardalen för att producera fjärrvärmen. Köpings kommun kan genom symbiosen erbjuda en av Sveriges billigaste men även i stort sett helt fossilfri fjärrvärme.

Köpings hamn är en viktig del i symbiosen då både Yara och Nordkalk använder sjöfarten som transportväg. Exempel på annan verksamhet som finns i symbiosen och som nyttjar sjöfarten är Lantmännen som fraktar spannmål vilkets torkats i Köpingssilon med fjärrvärmen.

Andra företag, industrier och verksamheter, som nyttjar fjärrvärmen, tar tillvara på restresurser av olika slag och på olika sätt. De är också en del i Västra Mälardalens industriella symbios.

Om industriell symbios

Industriell symbios handlar om samarbeten mellan olika typer av företag och organisationer inom ett geografiskt område där ena aktörernas överskott och rest blir andra aktörers råvara och resurs.
När de gemensamt optimerar sin resursanvändning ger det ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster, vilket ger en konkurrensfördel på marknaden.

Industriell symbios är en del i den cirkulära ekonomin.

Läs mer om Västra Mälardalens industriella symbios här!

Leif hinner mer än de flesta

”Jag tycker sällan saker är jobbiga. Och kan jag hjälpa andra så gör jag det.”

Leif Bergqvist är VD för Viby Buss utanför Arboga. I familjeföretaget ryms närmare 20 bussar, ungefär lika många chaufförer samt familjemedlemmar som på olika sätt bidrar till bolagets drift och utveckling. Och även om många känner igen Leif som frontfigur för bussbolaget, är det fler i Västra Mälardalen som gynnas av hans energi.

Viby Buss grundades 1956, då med enbart en buss och en skolskjutstur. Skolskjutsarna utgör fortfarande grunden i verksamheten, men idag anordnas även resor för företag och privatpersoner.
”Det roligaste med jobbet är kundkontakten”, säger Leif. ”Jag träffar många glada människor och har ett väldigt varierat jobb. Ibland tar jag med grupper till Island, den här veckan skulle jag egentligen kört buss till lantbruksmässan i Hannover, nästa vecka far vi till Estland med sparesenärer, för att ta några exempel. Men vi kör även till konserter och sportevenemang. Vi är stolta över att vi har handikappanpassade bussar att erbjuda, dessutom kör vi numera enbart med fossilfritt bränsle.”

Stoltheten för företaget märks på flera sätt i Leifs beskrivning av verksamheten.
”Vi får ofta höra att vi har så trevliga chaufförer. Vi är en tight personalgrupp, här syns alla, även om förarna är ute på vägen större delen av dagarna så möts vi här på morgonen för en fika. Den personliga kontakten är viktig. Och jag försöker vara en förebild. Vi som jobbar här ska vara stolta över vår arbetsplats. Det smittar av sig.”

Även om Leif har haft rollen som ledare i många sammanhang genom livet var VD-uppdraget på Viby Buss ingen självklarhet för honom. Inledningsvis höll han sig lite utanför familjeföretaget där även hustrun Anna är verksam.
”Jag har nog varit lite skeptisk till det här med familjeföretag tidigare. Men när min svägerska skulle vara föräldraledig fick jag frågan om jag kunde ställa upp som vikarie. Så jag tog bussförarkort och började hjälpa till med att arrangera resor. Det där vikariatet blev längre än jag hade trott”, skrattar Leif som numera ser tydliga fördelar med att jobba tillsammans med släkt och familj. ”Jag tycker om att det är korta beslutsvägar och att man kan göra snabba förändringar om man vill. Det funkar bra, vi är bra på att hålla isär jobb och fritid.”

Efter jobbet bär det ofta av till någon sportaktivitet, antingen för Leifs egen del eller för barnens. Själv är han tränare i Arboga Judoklubb och aktiv inom Rotary. Tidigare var han också ordförande för Företagarna i Arboga. Han beskriver samhällsengagemanget som en självklarhet.
”Jag blir frustrerad av att stå bakom och vänta på att något ska hända. Då tar jag tag i det. Jag är en positiv person som gillar att vara med och jag vill se resultat. Jag har ofta blivit föreslagen att hålla i olika saker, det är kul att andra uppskattar det man gör. Jag tycker sällan saker är jobbiga. Och kan jag hjälpa andra så gör jag det.”
”Jag är nog ganska lugn och har svårt för att bli arg”, svarar Leif på frågan om hur ledaregenskaperna märks i vardagen. ”Och jag försöker ligga steget före. Det är viktigt att man hinner klara av det man tar sig an och på Viby Buss vill vi växa långsamt. Vi tycker att vi gör det mesta rätt. Vi vill fortsätta effektivisera och utveckla det vi är bra på, och samtidigt bli större.”

ViS uppgift i sammanfattning

Att genom samverkan mellan kommuner och näringsliv:

 • Marknadsföra hela Västra Mälardalen
 • Öka regionens attraktionskraft
 • Sprida goda exempel – visa våra styrkor
 • Driva projekt som utvecklar regionen
 • Skapa kontaktnät, lyssna av behov

ViS insatser, exempel:

 • Goda nyheter på hemsida samt sociala medier
 • Nyhetsbrev – ”Goda Nyheter i Västra Mälardalen”
 • Månadens Förebild
 • Utbildning – Diplomerad värd i Västra Mälardalen
 • VM-festen- synliggör företag för hela regionen, skapar kontakter
 • Västra Mälardalens story: NÄRHET till livet
  Berätta om närheten till:
  Vatten
  Världen
  Historia
  Folk

Rekryteringsguiden

Insatser för kompetensförsörjning – företagsrådgivare Jessica tipsar

”Det finns många möjligheter till kompetensförsörjning. Men jag tror inte alla företag känner till dem.”
Jessica Windahl är Företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Västmanland. Hon tipsar om nya sätt att rekrytera.

”Rekrytering ser annorlunda ut idag, vi måste tänka i nya banor och jobba mer aktivt för kompetensförsörjningen”, säger Jessica Windahl, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Västmanland. Hon jobbar nära företagen i regionen för att tillsammans med dem hitta vägar till kompetensförsörjning.
”Vi behöver tänka annorlunda. Tidigare kunde man få 100 svar på en jobbannons, så är det inte längre. Nu måste vi tänka nytt.”

29% av företagen i Västmanland tvingas tacka nej till ordrar för att man saknar den kompetens man behöver för att anställa fler.
”Just nu råder kompetensbrist inom i princip alla branscher som ställer krav på utbildning”, berättar Jessica. ”Men det kan även vara en utmaning att rekrytera till yrken där det krävs en speciell typ av personlighet, men kanske mindre krav på utbildning. Till exempel branscher där man kan lära sig på arbetet, men som kräver ett intresse för serviceyrken.”

Arbetsförmedlingen erbjuder olika aktiviteter för att bidra till kompetensförsörjningen. Bland annat drivs satsningen Lokala jobbspår.
”Det är ett framgångsrikt koncept som idag drivs i Köping, men det finns stort intresse för att göra detta även i Arboga och Kungsör”, säger Jessica. I jobbspåret är målet att få personer som står längre ifrån arbetsmarknaden att bli anställningsbara på kortast möjliga tid. Konceptet är ett samarbete mellan en arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och Köpings kommun, genom DUA – Delegationen för unga och nyanlända till arbete.
”De får lära sig yrket på arbetsplatsen”, säger Jessica. ”Arbetsgivaren är delaktig genom hela processen, från att utse vilka som ska genomföra utbildningen till hur utbildningen ska utformas och vad den ska innehålla. Arbetsförmedlingen och Köpings kommun kompletterar med andra insatser som individen behöver.”

Satsningen Lokala jobbspår har gett goda resultat. Av de 19 personer som gick vårdspåret beslutade sig 15 av dem för att läsa vidare till vårdbiträde. Flera vinster som Jessica ser är att programmet kan öka motivation och ge språkträning. Den som innan stod långt bort från arbetsmarknaden kan bli anställningsbar inom ett yrke.

Motsvarande upplägg körs också inom industri. Här är det fyra deltagare som får lära sig att jobba inom industri. Utbildningen sker i samarbetet med Gnutti Carlo i Kungsör som står för praktikplats och utbildningens yrkesinriktade innehåll.
”Det här är ett sätt för Gnutti att rekrytera”, säger Jessica. ”Det är helt fantastiskt att se. De här deltagarna vill verkligen lära sig, de inser vilken chans det är. Företaget ser också möjligheten till att hitta personal. ”

Lokala jobbspår kan erbjudas inom flera yrken och branscher. Just nu ser man exempelvis på möjligheterna att göra detta för måltidsbiträden och vårdnära tjänster.
”Det gäller att sänka trösklarna”, säger Jessica och förklarar att en del arbetsuppgifter kan skalas av från vissa yrkesroller. Det skulle avlasta och samtidigt öppna nya möjligheter för andra.
”Vi måste öppna dörrarna och förkorta vägen in på arbetsmarknaden”, säger hon. ”Men vi på Arbetsförmedlingen ska inte konkurrera med andra utbildningar. Våra insatser ska riktas mot bristyrken där det inte finns reguljära utbildningar. Söker man kompetens med högre utbildning finns exempelvis YH, Handelskammaren, Kompetenscenter och Högskolecentrum att fråga.”

”Jag vill att arbetsgivarna ska veta att det finns fler vägar till kompetensförsörjning”, säger Jessica. ”Om vi har en dialog kan vi få veta vilka behov ni har. Vi kan tänka nytt och vi kan göra mycket tillsammans!”

Exempel på kompetensförsörjningsinsatser som Arbetsförmedlingen driver:

 • Lokala jobbspår. En skräddarsydd utbildning mellan arbetsgivare, kommun och AF med målet att skapa anställningsbarhet.
 • Rekryteringsutbildning. Utbildningar kan skapas inom bristyrken tillsammans med en arbetsgivare.
 • Yrkesintroduktionsanställning. En kunskapsöverföringsinsats där företaget betalar ca 75% av lönen och får resten i stöd från AF.
 • Anställa från utbildning. Ett företag kan få hjälp att hitta information om vilka utbildningsaktörer som utbildar inom olika yrkesområden för att få kontakt med eleverna under pågående utbildning.
 • Kartläggningsträffar. En träff anordnas mellan arbetsgivare som söker personal och arbetssökanden som har den efterfrågade kompetensen.
 • CV-databas + flera andra tjänster via hemsidan. Arbetsgivare kan söka efter tillgänglig kompetens i en databas.
 • AF hjälper till att kartlägga vissa kompetenser som nyanlända har med sig från sitt hemland. Dessutom har det blivit en större efterfrågan hos företag att validera sina egna anställda. Kanske kan du uppgradera din befintliga arbetskraft?
 • 1
 • 2
 • 9

Kontakta oss

Mikael Bohman

Ordförande

Johanna Ericson

Marknadsföring/Webb

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!


@ Copyright 2020 Västra Mälardalen i Samverkan.
Sekretess & integritet. Webbdesign: Underbase Media AB